NELER GARANTİ KAPSAMINDA?

Biz ürünlerimizin kalitesine güveniyoruz ve ürünlerimizde hata, ayıp ortaya çıkması halinde yasal garanti hizmeti sunuyoruz. İşbir Holding Visco Market garantisi, internet sitemizden satın almış olduğunuz üründe, garanti süresi kapsamında ve garanti şartlarına uygun davranmak şartıyla, malzeme veya üretim hataları belirlendiği takdirde garanti şartları devreye girer. Bu durumda, herhangi bir ek ödeme yapmanıza gerek kalmadan ürününüz tamir edilir, yenisi ile değiştirilir ya da ürünün ücretinin hatalı kısmı talebiniz halinde para iadesi olarak size geri ödenir.

 

GENEL KOŞULLAR

Visco Market garanti şartları ve verilen ek garantiler T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce belirlenen garanti şartlarına ilave olarak sunulmuş olup, hiçbir şekilde yasalardan doğan tüketici haklarını etkilemez. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

Visco Market, ürünlerin normal kullanım şartlarında, zaman içerisinde doğal olarak yıpranacağın dikkate alarak garanti verir. Garantinin geçerli olması için ürünün montaj kılavuzuna uygun şekilde monte edilmesi gerekmektedir.

Ürünün kullanım kılavuzunda yer alan koşullara aykırı ve olağan dışı kullanılmasından, doğal yıpranmalar ve kullanım hatalarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

 • Nubi Sleep ve Viscoflex ürünleri tüm parçalarıyla birlikte 2 yıl süre ile garanti kapsamındadır.
 • Yatak üst yüzeyi 2 yıl garanti kapsamındadır.
 • Elektronik parçalar 2 yıl garanti kapsamındadır.

 

Garanti süresi satış belgesi üzerindeki malın teslim tarihinden itibaren geçerlidir. Ürünle birlikte tarafınıza ulaştırılan, ürün faturası garanti belgesi yerine geçmektedir.

 • Garanti süresi ürünün müşteriye sorunsuz teslim edildiği tarihte başlar.
 • Garanti kapsamında değiştirilen ürün ve yedek parçanın garanti süresi, satılan ürünün garanti süresi ile sınırlıdır.
 • İşbir Yatak, önceden haber vermeksizin ürünlerin tasarım ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Garanti Kapsamı Dışında Kalanlar

 • Kullanım kılavuzu ve tanıtımlarda yer alan şartlara ve ürün etiketlerinde yer alan uyarılara aykırı kullanım sebebi meydana gelen hasarlar,
 • İşbu garanti belgesinde ürünün garanti kapsamı dışında bırakılacağı belirtilen haller,
 • Yetkili satıcı tarafından ürün tüketiciye teslim edildikten sonra, tüketici tarafından yapılan nakliye ve taşımalarda meydana gelen hasarlar,
 • Yatağın destek ve basınç indirgeyici özelliğini etkilememesi sebebi ile zaman içinde yatakta oluşabilecek sertlik (yumuşama gibi) değişiklikler,
 • Kullanıcının konfor tercihinin zaman içinde değişmesi nedeniyle ileri sürülemeyen talepler,
 • Kullanıcıdan kaynaklı ya da yanlış kullanım nedeniyle oluşmuş yanıklar, kesikler, yırtıklar, sıvı hasarı veya lekelerden dolayı oluşmuş hasar ve yıpranmalar,
 • Yıkama ve bakım talimatlarına uygun olmayan kullanımlar,
 • Uygun olmayan bir karyola, baza veya ayarlanabilir bazadan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamına dahil değildir.

 

Garanti Şartları

 • İndirimli olarak satılan veya tanıtım örnekleri (“demolar”, “teşhir ürünleri’’, “outlet ürünleri”, “seri sonu ürünleri”, “defolu ürünler”) garanti kapsamında değildir.
 • Yetkili satıcı olmayan kişi ve kurumlar tarafından satılan ürünler ile ikinci el ürünler garanti kapsamında değildir.

GARANTİ KAPSAMI

 • Ürünlerin kullanım kılavuzuna, tanıtımlarına ve üzerindeki etiketler belirtilen uyarılara uygun olarak kullanılmayan ürünler garanti kapsamı dışındadır.
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ve ilgili mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda garanti, onarım/ tamir ile sınırlıdır. Emredici yasal düzenlemelerde başkaca bir hüküm öngörülmüş olmadıkça, bedel iadesi ve değişim yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • Ürünlerin garanti süresi içinde İşbir Yatak’ın veya İşbir Yatak’ın yetkilendirdiği kişilerde gerçekleştirilen üretim, kurulum, taşıma hataları sebebiyle onarılması gerektiğinde, tüm işlemler yetkili servisler ya da bayiler tarafından ücretsiz gerçekleştirilir. Kullanım hatası olması durumunda ücretsiz işlem yapılmaz.
 • Limitli garanti kapsamı içindeki haller ücretsiz işlem kapsamı dışındadır.
 • Garanti kapsamı dışında kalan servis hizmetleri için yapacağınız ödemeler karşılığında lütfen fatura alınız.
 • Garanti kapsamında ücretsiz işlem yapılabilmesi için ürünün onaylı garanti belgesi ya da faturası yetkili servise ibraz edilmelidir.
 • Ürünler farklı katmaların ya da malzemelerin birleştirilmesiyle oluşturulmaktadır.

Bu sepele garanti kapsamı dahilinde sadece, onarılması/değiştirilmesi gereken kısımda işlem yapılmaktadır.


TÜKETİCİNİN YASAL HAKLARI

 • Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
 • Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ve ilgili mevzuatın belirlediği koşul ve şartlarda, yasanın 11’inci maddesinde yer alan;
 • Sözleşmeden dönme,
 • Satış bedelinden indirim isteme,
 • Ücretsiz onarılmasını isteme,
 • Satılan malın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üreticiye veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.

 • Sözleşmeden dönme ve bedel iadesi isteme ya da satış bedeli üstünden indirim gibi talepler; ürünün üretici şirketten alınmamış olması halinde üretici şirkete yöneltilemez.
 • Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketiciye karşı sorumlu oldukları hakların kullanmasından müteselsilen sorumludur.
 • Malın arızasının 20 iş günü içinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
 • Malın kullanım kılavuzunda, tanıtımlarında ve ürün etiketlerinde yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 • Ürünün ayıplı çıkması hali hariç olmak üzere, tüketicinin satın almış olduğu ürünün iadesi, sağlık ve hijyen açısından uygun olmadığı takdirde, satıcı veya üreticinin ürünü iade alma, değişim yapma yükümlülüğü yoktur.

SERVİS ŞARTLARI

İşbir Yatak ürünleri için servis koşulları aşağıdaki gibidir;

 • Garanti süresi tamamlandıktan sonraki servis hizmetleri, ücret karşılığında yapılır.
 • Garanti süresi haricinde yapılan parça değişimleri ve tamir hizmetlerinin ücretlendirilmesi, İşbir Yatak tarafından belirlenen Servis Hizmet Fiyat Listesi üzerinden yapılır.
 • Satın aldığınız ürünle ilgili sorun yaşamanız durumunda, Türkiye’nin her yerinden ulaşılabilen 444 4 099 numaralı danışma hattına başvurunuz.